Atelier Bart Verbeke

ATELIER
BART VERBEKE


CONSERVATIE & RESTAURATIE
SCHILDERIJEN & BEELDEN
SINDS 1981

Adolf Lootensstraat 2
9031 Drongen (Gent)
Tel 09 223 49 54
Gsm 0477 48 66 79
atelier.bart.verbeke@telenet.be

Werkwijze
Bij het eerste contact vragen wij onze klanten online één of liefst meerdere foto’s door te sturen van het te behandelen of te herstellen kunstwerk, best met bijkomende info, als formaat, periode etc. Zo kunnen wij het werk goed inschatten en een prijsindicatie geven.
Beter is natuurlijk het kunstwerk naar het atelier te brengen. Dit maakt het mogelijk het werk grondig te kunnen bekijken en u een betere inzage te geven in onze bevindingen en voorstellen tot behandeling en prijzen. Vrijblijvend uiteraard.
Voor openbare instanties en verzekeringsmaatschappijen worden uitgebreide expertiseverslagen en offertes uitgeschreven, wat echter ook kan voor particulieren.
Indien de kunstwerken te groot of moeilijk zelf te verplaatsen zijn, kunnen wij een afspraak maken om ter plaatse te komen of zelf voor het transport in te staan.

Prijsindicatie
Geen kunstwerk is gelijk, iedere schade is anders. Daarom is het moeilijk een vast tarief toe te passen. Na het toesturen van foto’s en formaat kunnen wij een raming van de kosten opmaken.
Als een kunstwerk naar het atelier wordt gebracht kan het beter onderzocht worden en een kostprijs scherper worden berekend. Wij kunnen dan ook in overleg tot een prijsafspraak komen, dit alles vrijblijvend.