Atelier Bart Verbeke

Oblit fam.de Keyser

Wapenschilden of Obiits

Na talloze restauraties van rouwblazoenen(Obbits) kregen wij de technieken onder de knie om deze zelf te ontwerpen en uit te voeren volgens de oude tradities. Wat begon bij een kopie van een niet te redden origineel wapenschild in de St. Baafskathedraal.

Copiëren

Het gebeurt dat schilderijen zo sterk zijn beschadigd dat enkel copïeren een oplossing biedt. Zo wordt ons soms gevraagd één of meerder stukken uit een reeks te schilderen om een geheel weer compleet te maken, wat soms gebeurt bij kruiswegstaties na brand of andere schade.

Veronicadoek, grote schade voor herstel
Portretstudie Pater Werner

Schilderen in opdracht

Onze vaardigheden worden ook ingeroepen tot het schilderen in opdracht, op bestelling.