Restaurateur, what’s in a name?

Wie er een van Dale bij neemt, leest bij restaurateur het volgende: ‘iemand die restauraties verricht, hersteller van beschadigde kunstwerken’. Een synoniem voor restaurateur is restaurator. Bij ICOM hanteren ze de definitie: een restauratie is het geheel van handelingen aan een beschadigd of gedeeltelijk verloren gegaan voorwerp met het doel deze terug te brengen in een van tevoren gedefinieerde toestand. En dus niet een object in zijn oorspronkelijke staat herstellen. Een beschadigd object dat gerestaureerd is, blijft hoe dan ook een gerestaureerd beschadigd voorwerp. (bron: https://faro.be)

GA NAAR DE WEBSITE  –>

Share on
Geef een reactie