Atelier Bart Verbeke

Ethische benadering kunstwerken van het atelier Bart Verbeke

Restauratie van kunstwerken

Restauratie betekent een kunstwerk behandelen met tot doel de oorspronkelijke toestand en uitstraling zo goed als mogelijk te benaderen. Dit houdt in dat de beschermlagen worden afgedund, historische toevoegingen worden weggenomen, beschadigingen hersteld en dit op een uiterst veilige wijze. Dit vergt een goede kunsthistorische voorkennis, wetenschappelijk onderbouwde benadering en een omzichtige behandeling van ieder kunstwerk.

Belangrijk daarbij is de kennis van de gebruikte materialen, rekening houdend dat alle toevoegingen reversibel zijn in de toekomst, te verwijderen zijn zonder schade aan het origineel te veroorzaken.

Restauratie helpt het origineel uitzicht van het werk terug tot uiting te brengen, waardoor het beter geapprecieerd kan worden en zo een meerwaarde met zich brengt.

Oppervlaktereiniging helpt de afbeelding scherper en duidelijker te maken, maar veelal is de vervuiling en vertekening van een kunstwerk te wijten aan de gebruikte vernissen of door de soms overdadige overschilderingen of retouches. Oliehoudende vernissen vergelen door oxidatie, oliehoudende overschilderingen donkeren na op termijn, waardoor een groot deel van de originele schildering of uitstraling verborgen blijft.

Naast oppervlaktevuil, vergeelde vernislagen of overdadige overschilderingen kunnenook andere vormen van schades voorkomen. Dit kan aan het oppervlak, in de picturale laag, het polychroom, maar ook in de drager, doek of paneel.

Organisch materiaal is gevoelig voor vocht, droogte of andere natuurlijke invloeden, dit kan nefaste gevolgen veroorzaken, zoals houtrot, verpulverd linnen, aantasting door houtboktor, enz. Voorafgaand aan eender welke manipulaties, reiniging of andere behandeling dan ook dient het aftakelingsproces gestopt. Soms is een versteviging van de materialen dmv verzadiging met harsen of natuurlijke was de enige optie tot langdurig behoud van het kunstwerk.

Hier kunnen een aantal foto’s komen.